NHD 2016 – Presentaties

 Plenaire ochtendsessie
 Gezondheidsraad rapport screening hepatitis
Roel Coutinho - Voorzitter Commissie Hepatitisscreening, Gezondheidsraad
>Presentatie (PDF)
>Webcast
 Nationaal Hepatitis Plan Nederland: de rol van de overheid
Marianne Donker - Directeur Publieke Gezondheidszorg, Ministerie VWS
>Presentatie (niet beschikbaar)
>Webcast
 Hepatitis C behandeling in Nederland, hoe hebben wij dat in 2016 gedaan?
Rob de Knegt - Hepatoloog, Erasmus Medisch Centrum
>Presentatie (PDF)
>Webcast
 Hepatitisbehandeling in Nederland - Coinfecties: omvang-effect
Joop Arends - Internist-infectioloog, UMC Utrecht
>Presentatie (PDF)
>Webcast
  
 Parallelle sessies - ochtend
Sessie 1: Klinische sessie
 De toekomst van hepatitis B behandeling: genezing mogelijk
Rob de Man - Hoogleraar en MDL-arts, Erasmus MC
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
 Hepatitis zorg anno 2016 in de huisartsen praktijk (NHG standaard virale hepatitis 2016)
Martijn Sijbom - Huisarts, Nederlands Huisartsen Genootschap
> Presentatie
 Wat heeft het HCV budget arrangement ons gebracht: perspectief van arts, VWS en farmacie
Huib Kooijman - Hoofd van Bureau Financiële Arrangementen Geneesmiddelen, Ministerie van VWS
Ida Haisma - Hoofd Kennis en Beleid & Plv. Directeur, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
Marc van der Valk - Internist-infectioloog, AMC; Voorzitter, Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren
>Presentatie
Sessie 2: Voorlichting, screening en preventie 3.0
 Breder perspectief op voorlichting, screening en preventie
Cor Blom - Beleidsmedewerker, Aids Fonds-STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland
> Presentatie
 Stand van zaken WHO strategie, Gezondheidsraad advies
Maria Prins - Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, Hoofd Afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam
> Presentatie
 Online HBV vaccinatie met vloggers
Hanneke Roosjen - Projectleider, Soa Aids nederland
 Leerervaringen uit de HPV vaccinatie campagne
Paul Sikkema - Directeur, Qrius; Oprichter Nowsy
> Presentatie
 Toegevoegde waarden van zelftesten
Janke Schinkel - Klinisch Viroloog en Afdelingshoofd, Academisch Medisch Centrum
> Presentatie
 Hot spots benadering HCV
Jeanne Heil - Promovenda, GGD Zuid Limburg
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
Sessie 3: Het bereiken van specifieke HBV en HCV doelgroepen
 Percepties van Chinese en Vietnamese migranten over chronische HBV
Mart Stein - Post-Doc, CIb RIVM / UMC Utrecht
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
  Benadering Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Paul Zantkuijl - Beleidsmedewerker MSM, Soa Aids Nederlands
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
  MSM HCV-vrij Amsterdam
Udi Davidovich - Senior Onderzoeker, GGD Amsterdam
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
Sessie 4: Cross talks tussen disciplines: Hoe organiseren we dit?
  New Guidelines for GP's to detect viral hepatitis
Mathijs Numans - Hoogleraar General Practice, Leids Universitair Medisch Centrum
> Presentatie
 Regionale opsporingsprojecten: kansen, obstakels en valkuilen
Michael Klemt-Kropp - MDL-arts, Noordwest Ziekenhuisgroep
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
 Panel discussie
 
 Parallelle sessies - middag
Sessie 5: Hepatitis anno 2016- dit zijn de klinische issues
  Hepatitis E | Lees het interview met Rob de Man over hepatitis E
Rob de Man - Hoogleraar en MDL-arts, Erasmus Medisch Centrum
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
 Relevantie van farmacologische interacties bij HCV-therapie
David Burger - Ziekenhuisapotheker/Klinisch Farmacoloog en Hoogleraar Klinische Farmacie, Radboudumc
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
  SVR bereikt en nu?
Karel van Erpecum - MDL-arts, UMC Utrecht
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
Sessie 6: Genezen en wat nu? Zorg na genezing van Hepatitis C
 Duopresentatie van een verpleegkundig specialist met haar patiënt: veranderend levensperspectief door behandelverbeteringen
Karin Grintjes - Verpleegkundig specialist HIV en Hepatitis Zorg, Radboudumc
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
  Nazorg voor de genezen hepatitispatient? Vraaggesprek met Thea Korpershoek
Thea Korpershoek - Verpleegkundig Specialist MDL, Albert Schweitzer Ziekenhuis
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
 Omgaan met verandering van het levensperspectief: een voorbeeld uit de HIV-wereld
Giel Luichjes - Integratieve Therapeut, Sinteze
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
Sessie 7: HCV achter de tralies: ketenzorg met stakeholders binnen en buiten de gevangenis
 Implementatie van internationale op evidentie gebaseerde aanbevelingen voor HCV beleid in Europese gevangenissen
Geert Robaeys - MDL-arts, Ziekenhuis Oost-Limburg, België
> Presentatie
  Nieuwe richtlijn over opsporing en behandeling HCV in de Nederlandse gevangenissen
Michel Westra - Medisch Adviseur Afdeling Gezondheidszorg, Dienst Justitiële Inrichtingen
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
 Praktijkvoorbeeld uit een gevangenis met nu al een actief HCV beleid
Richards Hoofs Arts, PI Leewarden
Corina van der Toorn - Justitieel verpleegkundige, PI Leeuwarden
> Presentatie
  Paneldiscussie
  
 Plenaire middagsessie
Voorzitters: Inge Diepman & Charles Boucher
 Development of Nationale Hepatitis Plans
Achim Kautz - CEO, Leberhilfe Projekt gUG; Special Policy Consultant, European Liver Patient Organization (ELPA) and World Hepatitis Alliance
>Presentatie
>Webcast 
 Nationaal Hepatitis Plan: Uitvoering
Jim van Steenbergen - Stuurgroep Nationaal Hepatitis Plan, RIVM
>Presentatie (PDF) (niet beschikbaar)
>Webcast
 Focus 2016-2017: wie ooit-gediagnosticeerd moet nog worden behandeld?
Jan Hendrik Richardus - Hoogleraar, Infectieziekten; Arts M&G, Erasmus Medisch Centrum
>Presentatie
>Webcast
 Paneldiscussie
>Webcast